Acil Servis

Acil Servis, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren bir ünitedir. Ünitenin verimli çalışmasını sağlayan laboratuvar ve radyoloji bölümleri 24 saat çalışmakta olup, kesintisiz olarak hizmet vermek üzere bulunmaktadır.

Tıp merkezimizin hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık personeli sağlık durumu kritik olan hastalara, yaralanma vakalarına ve aynı zamanda daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale etme konusunda eğitimlidirler. Acil servisimize başvuran hastalar sağlık personelleri tarafından durumlarının önemine göre sıralanır ve hekimler bu sıralamaya göre en öncelikli hastalara daha önce tıbbi müdahalede bulunurlar. Buna Triaj Sistemi denir. Bu sistem uluslararası akreditasyon ve bilimsel kuruluşlar tarafından tanımlanmıştır.

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste; yatak başı monitörleri olan müşahede odası bulunmakta, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri burada yapılmaktadır. Ayrıca resüssitasyon odası, muayene ve müdahale odası, enjeksiyon ve pansuman odası bulunmaktadır.