Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı Ünitemiz, sağlıklı bir nesil yetişmesi ve sağlığı bozulan çocukların en kısa sürede, en doğru şekilde sağlıklarına kavuşturmak için uğraş verir. Bölümümüzde uygulanan tanı ve tedaviler ;

  • Ünitemizde çocukların doğru beslenmeleri, büyümeleri, gelişmeleri, aşılama programları, çocukluk çağı hastalıkları, çocukluk çağı alerjileri, çocukluk çağı paraziter enfeksiyonları, mevsimsel hastalıklar, anemi (kansızlık), solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve diğer tüm çocukluk çağı hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.
  • Intrauterin (anne karnındaki) hayattan itibaren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarımızca izlenmeye başlanan bebekler doğum sonrası mental motor gelişim, boy ve kilo takibi, beslenme, aşı ve koruyucu hekimlik hizmetleri hakkında bilgilendirme ve takip yapılmaktadır.
  • Ayrıca KBB ve Göz branşlarımızla koordineli işitme ve görme kontrolleri yapılmaktadır.