Ziyaretçi Kuralları

 • Merkezimize dışarıdan gıda maddesi getirilmesi yasaktır.
 • Hasta etajerlerinde gıda maddesi bulundurulması yasaktır.
 • Refakatçiler bulundukları odalarını, sorumlu oldukları yatak ve hasta etajerlerini düzenli tutacaktır.
 • Refakatçiler zorunlu haller dışında ziyaretçilerin yanlarından ayrılmayacaktır.
 • Hasta odalarındaki demirbaş eşyalara zarar verilmeyecektir.
 • Tıp Merkezinin içerisinde huzuru bozacak şekilde gürültü yapılmayacaktır.
 • Sigara içmek kesinlikle yasaktır.
 • Bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için on iki yas altı çocukların hasta ziyaretine getirilmemesi rica olunur.
 • Hasta odalarına topraklı çiçek kabul edilmeyecektir.
 • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediğine doktoru tarafından karar verilir.
 • Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 • Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.
 • Refakatçi Tıp Merkezimizin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.